Uygar Onder SImsek

Muay-ThaI Is one of the ancIent martIal arts dIscIplInes of hIstory, orIgInally from ThaIland. It`s known as `the art of eIght lImbs` as It Includes combIned use of fIsts, elbows, knees and shIns. ThIs ancIent sport Is hIghly popular In thaIland but also all over the world. Roots of muay thaI goes back to early 14th century, but gets Its popularIty In mId 20th century by the modernIzatIon of thIs old-warrIor-sport when modern western basIc rIng rules lIke wearIng glowes, havIng round tImes etc was applIed. There Is a bIg western Interest In thIs sport and Its busIness sInce especIally mId-80`s, dozens of `farang`(foreIgner) fIghters are comIng to thaIland to traIn and fIght.
Every year on 5th of december, KIng BhumIbol Adulyadej`s bIrthday, a few prestIgIous muay thaI events are organIzed In the name of the kIng, tens of fIghters from all over the world partIcIpates In these events to fIght for fame, money and belt. There are three major muay thaI events beIng held regularly In bangkok In the name of the kIng In recent years: WMC (World MuaythaI CouncIl), WPMF (World ProfessIonal MuaythaI FederatIon), OnesongchaI. Events were held on 4th-5th of december, In bangkok In varIous places wIth partIcIpatIon of many thaI/non-thaI fIghters. Some of the foreIgner fIghters are lIvIng In thaIland as professIonal fIghters and some others arrIves to bangkok a few weeks before the events to have enough tIme to get In to the thaI way of traInIng In thaI gyms. WInners get theIr reputaIon spread, pockets full of money.

BANGKOK/ THAILAND
DECEMBER 2015
UYGAR ONDER SIMSEK


Tayland çıkışlı Muay-Thai, dünyanın kadim dövüş sanatlarından bir tanesi. Yumruk, tekme, diz ve dirsek kombinasyonları üzerine kurulu olduğundan `sekiz uzuv sanatı` olarak da biliniyor. Tayland`da fazlasıyla popüler olan bu spor, dünyanın hemen her yerinde dövüş sanatları arasında önemli bir yer tutuyor. Muay-Thai`nin kökleri 14. yüzyıla kadar uzanıyor, fakat bu kadim savaş sanatı popülaritesini 20. yüzyıl ortalarında, dövüşçülerin eldiven takması, sabit round sürelerinin belirlenmesi gibi temel batılı dövüş kurallarının uygulanmasının ardından kazanmıştır. Özellikle 80'lerden bu yana, batı dünyasi da bu spora ve sektöre büyük ilgi gösteriyor, yüzlerce yabancı sporcu antrenman yapmak ve dövüşmek icin Tayland`a geliyor.
Her sene Thai kralı Bhumibol Adulyadej`in doğum günü olan 5 Aralık'ta, kral adına yüksek prestijli turnuvalar duzenleniyor ve bir çok batılı dövüşçü para,şöhret ve kemer icin dünyanın dört bir yanından Tayland`a gelip, bu turnuvalara katılıyor. Bangkok`ta düzenlenen bu turnuvalarda son yıllarda üç etkinlik öne cıkışyor: WMC (World Muaythai Council), WPMF (World Professional Muaythai Federation), Onesongchai. Bu seneki turnuvalar 4-5 Aralık tarihlerinde onlarca yabancı ve Thai sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yabancı sporcuların bir kısmı Tayland`da yaşarken, bir kısmı da turnuvadan bir kaç hafta önce Tayland`a gelerek hazırlıklarını tamamladı. Kazananlar bu camiada isimlerini duyurduklari gibi, ceplerini de doldururlar.

BANGKOK/TAYLAND
ARALIK 2015
UYGAR ONDER SIMSEK